Translate

Syarat Pinjaman Tekun Untuk Perniaga

 Adakah anda memerlukan pinjaman tetapi tidak tahu di mana untuk bermula? Pinjaman Tekun menawarkan kemudahan, kadar faedah rendah dan kelulusan cepat dalam banyak kes - tetapi terdapat beberapa keperluan dan kelayakan yang anda mesti penuhi sebelum memohon. Dalam panduan ini, kami akan merangkumi butiran program dan semua kelayakan syarat pinjaman tekun yang diperlukan, supaya anda boleh mencapai kebebasan kewangan!

Cara Memohon Pinjaman Tekun Perniagaan

Tekun menawarkan beberapa jenis pinjaman, termasuk pinjaman perniagaan, pinjaman peribadi, pinjaman celik kewangan dan pinjaman asas tani. Sebelum memohon pinjaman daripada Tekun, anda perlu memutuskan pinjaman yang paling sesuai dengan keperluan anda dan melihat kelayakan dan keperluan bagi setiap pilihan. 

Selain itu, syarat pinjaman tekun anda perlu menyediakan dokumen yang diperlukan apabila tiba masanya untuk memohon. Luangkan sedikit masa untuk membiasakan diri dengan pelbagai jenis pinjaman yang tersedia melalui Tekun!

Cara Memohon Pinjaman Tekun Perniagaan

Pinjaman Tekun adalah sejenis pinjaman yang ditawarkan oleh syarikat kewangan dan bank di Malaysia untuk usahawan. Pinjaman ini bertujuan untuk membantu usahawan kecil dan mikro yang memerlukan wang tunai untuk membiayai keperluan perniagaan mereka.

Syarat Kelayakan Pembiayaan Tekun

Sebelum memohon Pinjaman Tekun, terdapat beberapa syarat kelayakan pembiayaan tekun: yang perlu dipenuhi oleh peminjam, antaranya!

 1. Bumiputera dan warganegara Malaysia
 2. Berumur antara 18-65 tahun (tempoh pembiayaan tamat pada 65 tahun)
 3. Bukan muflis
 4. Syarikat 100% dimiliki oleh Bumiputera dan warganegara Malaysia
 5. Memiliki salinan lesen, permit, SSM, atau Sijil Perakuan Amalan (Program Profesional Muda) yang sah dan masih berlaku
 6. Memiliki tempat/lokasi perniagaan khusus, bergerak, atau online
 7. Terlibat secara langsung/separuh masa dalam perniagaan
 8. Hanya boleh memiliki satu pembiayaan per rumah (kecuali perniagaan berasingan dan SSM yang berbeda) (kecuali Program Profesional Muda)
 9. Modal berbayar tidak boleh melebihi RM300,000 (kecuali Program Profesional Muda dan Kontrak-i; RM500,000)
 10. Bagi pembelian kenderaan komersial/jentera berat, pembiayaan sebesar 10% dari harga kendaraan (tergantung pada aliran tunai dan keuangan pemohon)
 11. Bagi pemilikan perkongsian, harus memiliki surat izin dari rakan kongsi
 12. Bagi pemilikan Syarikat Sendirian Berhad (Sdn Bhd), harus memiliki resolusi syarikat sesuai format yang ditentukan
 13. Wajib memiliki penyata bank untuk menjalankan perniagaan, baik penyata simpanan atau semasa yang menggunakan perbankan internet
 14. Penerima biaya harus membayar jumlah keseluruhan harga jual dan simpanan melalui cek tarikh tertunda atau Direct Debit e-Mandate untuk nilai pembiayaan antara RM15,000 hingga RM100,000
 15. Aktivitas utama perniagaan harus patuh dengan Syariah.

Pinjaman Tekun boleh menjadi penyelesaian yang berguna untuk usahawan yang memerlukan wang tunai untuk membiayai keperluan perniagaan mereka. Walau bagaimanapun, syarat pinjaman tekun sentiasa ingat untuk membuat keputusan dengan bijak dan pastikan anda memahami semua risiko yang terlibat.

Dengan memenuhi syarat-syarat ini, peminjam akan mempunyai peluang yang lebih baik untuk mendapatkan Pinjaman Tekun. Walau bagaimanapun, anda harus membaca dan memahami semua terma dan syarat sebelum memohon pinjaman untuk memastikan anda memahami semua risiko dan tanggungjawab yang berkaitan.

Dokumen Penting dalam Permohonan Pembiayaan Tekun

Dokumen Pinjaman Tekun merupakan satu bentuk sokongan kewangan kepada usahawan mikro, kecil dan sederhana yang memerlukan modal untuk mengembangkan perniagaan mereka. Dalam kes ini, bank atau institusi kewangan lain meminjamkan wang kepada usahawan yang memenuhi keperluan dan memerlukan modal perniagaan.

Syarat Kelayakan Pembiayaan Tekun


Untuk syarat mendapatkan pinjaman tekun, usahawan perlu menyediakan dokumen yang diperlukan oleh institusi kewangan, seperti permohonan pinjaman, bukti pemilikan perniagaan, unjuran kewangan perniagaan, dan lain-lain. Ini amat penting supaya bank atau institusi kewangan dapat memastikan perniagaan yang dicadangkan itu layak dibiayai dan memenuhi syarat kelayakan.

Berikut adalah beberapa syarat dokumen penting yang perlu disediakan oleh usahawan untuk mendapatkan pinjaman yang bersungguh-sungguh.

Dokumen-dokumen penting dalam permohonan Pembiayan Tekun:

 1. Borang Permohonan Pembiayaan (BCP/BORANG/01)
 2. Salinan Kad Pengenalan Pemohon dan Pasangan (jika berlaku) yang menunjukkan foto dan informasi identitas kedua belah pihak, depan dan belakang.
 3. Salinan Lesen / Permit / Daftar Niaga (SSM) yang sah dan belum kedaluwarsa.
 4. Salinan Penyata Bank Akaun Simpanan / Akaun Semasa selama 3 bulan terakhir yang mencantumkan nama bank, nama pemohon atau nama perusahaan, dan nomor rekening.
 5. Gambar yang menunjukkan aktivitas usaha yang sedang dijalankan oleh pemohon.
 6. Dokumen tambahan yang mungkin diperlukan, seperti laporan pendapatan, laporan pengeluaran, dan laporan keuangan usaha.

Dengan menyediakan dokumen-dokumen tersebut, bank atau lembaga keuangan akan memiliki gambaran yang jelas mengenai usaha yang akan didanai dan kemampuan pengusaha untuk membayar pinjaman. Hal ini akan mempermudah proses evaluasi dan memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada usaha yang layak dan memenuhi syarat.

Pengusaha harus memastikan bahwa semua dokumen yang disediakan akurat dan benar. Dokumen-dokumen tersebut akan menjadi dasar bagi pihak bank atau lembaga keuangan dalam mengambil keputusan pembiayaan, sehingga keakuratan informasi sangat penting.

Secara keseluruhan, dokumen-dokumen ini merupakan bagian yang tidak dapat dikesampingkan dalam proses permohonan pinjaman tekun. Dengan menyiapkan dokumen-dokumen ini dengan baik dan benar, pengusaha dapat mempercepat proses pembiayaan dan memastikan bahwa usahanya memperoleh dukungan keuangan yang diperlukan.

Kelebihan Pinjaman Tekun Untuk Niaga

Pinjaman Tekun adalah pinjaman yang ditawarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia bagi membantu usahawan kecil dan sederhana untuk meningkatkan perniagaan mereka. Ini adalah syarat pinjaman Tekun mendapatkan satu inisiatif yang baik bagi membantu perniagaan membangun perniagaan mereka dan mencapai kejayaan. Berikut adalah beberapa kelebihan pinjaman Tekun untuk niaga:

 1. Mudah Dijangkau: Pinjaman Tekun ditawarkan melalui institusi kewangan seperti bank dan Pembiayaan Mikro, Kecil dan Sederhana yang memastikan bahawa pinjaman ini mudah didapati bagi perniaga.

 2. Kadar Faedah Rendah: Pinjaman Tekun mempunyai kadar faedah yang rendah dibandingkan dengan pinjaman lain, yang membuatnya lebih mudah bagi perniagaan untuk membayar balik pinjaman mereka.

 3. Proses Permohonan yang Mudah: Proses permohonan untuk pinjaman Tekun sangat mudah dan cepat, memastikan bahawa perniagaan dapat memperoleh dana mereka dengan segera dan memulakan perniagaan mereka dengan segera.

 4. Tanpa Cagaran: Pinjaman Tekun ditawarkan tanpa cagaran, yang membuatnya lebih mudah bagi perniaga yang tidak mempunyai aset untuk menjamin pinjaman mereka.

 5. Bantuan Konsultasi: Pinjaman Tekun juga menawarkan bantuan konsultasi bagi perniagaan untuk memastikan bahawa mereka memahami sepenuhnya bagaimana untuk membuat keputusan perniagaan yang baik dan bagaimana untuk mencapai kejayaan dalam perniagaan mereka.

Dengan banyak kelebihan ini, Pinjaman Tekun adalah pilihan yang baik bagi perniaga yang ingin memulakan atau meningkatkan perniagaan mereka. Ia memberikan dana yang diperlukan untuk memulakan atau meningkatkan perniagaan serta bantuan yang diperlukan untuk memastikan bahawa perniaga memahami dan mencapai kejayaan dalam perniagaan mereka.

Keburukan Pinjaman Tekun

Walaupun pinjaman Tekun memiliki banyak kelebihan, sebagaimana setiap produk kewangan, Pinjaman Tekun juga mempunyai beberapa keburukan yang perlu diambil perhatian. Terdapat juga beberapa keburukan yang perlu dipertimbangkan sebelum memohon pinjaman ini.

Berikut adalah beberapa keburukan pinjaman Tekun:

 1. Proses Pemprosesan yang Lambat: Walaupun proses permohonan Pinjaman Tekun mudah, ia mungkin mengambil masa yang lebih lama untuk diproses daripada pinjaman lain. Ini boleh mempengaruhi keupayaan perniaga untuk memulakan atau meningkatkan perniagaan mereka dengan segera.

 2. Kriteria Pemohonan yang Ketat: Pinjaman Tekun mempunyai kriteria pemohonan yang ketat, yang boleh mengehadkan jumlah perniaga yang dapat memohon dan memperoleh pinjaman ini.

 3. Terdapat Kos Tambahan: Pinjaman Tekun mungkin mengandungi kos tambahan seperti yuran permohonan dan yuran lain yang perlu dibayar oleh pemohon.

 4. Kebanyakan Pinjaman Tekun adalah Pinjaman Berperingkat: Pinjaman Tekun biasanya adalah pinjaman berperingkat, yang berarti bahawa pemohon mungkin tidak dapat memperoleh jumlah pinjaman yang diinginkan.

 5. Pinjaman ini Hanya Terbuka untuk perniagaan: Pinjaman Tekun hanya ditawarkan kepada perniaga, yang berarti bahawa perniagaan yang lebih besar tidak dapat memohon pinjaman ini.

Sementara pinjaman Tekun mempunyai beberapa keburukan, ia masih merupakan pilihan yang baik bagi perniaga yang memerlukan dana untuk memulakan atau meningkatkan perniagaan mereka. Namun, perniaga harus memastikan bahawa mereka memahami syarat pinjaman Tekun sepenuhnya keburukan dan kelebihan yang mungkin timbul dan bagaimana untuk mengatasinya sebelum memohon Pinjaman Tekun.

Baca Sini: Pinjaman Tekun Nasional | Skim Pembiayaan Mikro dan Informal

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url