Translate

Pinjaman Tekun Nasional | Skim Pembiayaan Mikro dan Informal

Pinjaman Tekun Nasional adalah agensi kerajaan Malaysia yang berada di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. (Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga) Pinjaman Tekun Nasional adalah program yang ditujukan khas untuk usahawan kecil dan sederhana di Malaysia, dan mungkin tidak dikenali oleh orang yang tidak berhubung dengan dunia perniagaan.

Pinjaman Tekun Nasional

Walau bagaimanapun, pemahaman mengenai pelbagai jenis pembiayaan dan sumber-sumber pembiayaan yang boleh didapati boleh membantu seseorang membuat keputusan yang lebih baik mengenai masa depan mereka, jika mereka berminat untuk memulakan perniagaan atau memperluaskan perniagaan mereka. 

Oleh itu, memahami pelbagai jenis pembiayaan dan sumber-sumber pembiayaan boleh berguna bagi setiap orang, terlepas dari sama ada mereka berada dalam dunia perniagaan atau tidak.

Semak Status Pinjaman Tekun

SME Bank mungkin lebih dikenali oleh orang ramai daripada Tekun Nasional. SME Bank merupakan bank yang ditubuhkan khas untuk membantu usahawan kecil dan sederhana memperoleh pembiayaan dan perkhidmatan lain yang diperlukan untuk memperkembangkan perniagaan mereka. 

Walau bagaimanapun, Tekun Nasional juga menawarkan pelbagai jenis pembiayaan dan bantuan lain bagi peniaga dan memainkan peranan yang penting dalam membantu usahawan kecil memperkembangkan perniagaan mereka.

Namun, faktor seperti jangkauan dan populariti boleh mempengaruhi bagaimana orang memandang suatu agensi atau institusi. Oleh itu, bagi memastikan peniaga memperoleh bantuan yang diperlukan, adalah penting untuk meluangkan masa untuk mencari tahu mengenai pelbagai jenis pembiayaan dan sumber-sumber pembiayaan yang tersedia, termasuk Tekun Nasional dan SME Bank.

Tekun Nasional bukan hanya menawarkan pinjaman kepada usahawan kecil dan sederhana, malah mereka juga menyediakan pelbagai jenis bantuan dan sokongan bagi usahawan. Tekun Nasional menyediakan khidmat nasihat dan bimbingan bagi usahawan dalam segala aspek perniagaan, termasuk pemasaran, pengurusan, pembiayaan, dan pelbagai lagi.

Mereka juga menyediakan program-program latihan dan pembangunan perniagaan bagi membantu usahawan memperkembangkan perniagaan mereka. Oleh itu, Tekun Nasional merupakan sumber yang penting bagi usahawan yang memerlukan bantuan dan sokongan dalam membangun dan memperkembangkan perniagaan mereka.

Skim Pinjaman Tekun Nasional

Skim pinjaman Tekun Niaga adalah sebuah skim pembiayaan mikro yang disediakan oleh Tekun Nasional bagi usahawan kecil dan sederhana yang menjalankan perniagaan secara mikro. Skim ini bertujuan untuk membantu perniagaan memperoleh pembiayaan yang mereka perlukan untuk memperkembangkan perniagaan mereka.

Melalui skim pembiayaan tekun niaga, usahawan boleh memperoleh pembiayaan dengan kadar faedah yang rendah dan tempoh bayaran yang fleksibel, sehingga memudahkan mereka mengatasi kos pembiayaan dan memperkembangkan perniagaan mereka. Oleh itu, skim pinjaman tekun niaga merupakan satu sumber yang penting bagi usahawan kecil yang memerlukan bantuan pembiayaan dalam membangun dan memperkembangkan perniagaan mereka.

Produk utama Tekun Nasional adalah Skim Pembiayaan Tekun Niaga. Skim ini hanya terbuka kepada Bumiputera sahaja dan syarat untuk memohon pinjaman adalah memiliki premis/lokasi perniagaan atau perniagaan mobile seperti food truck.

Jika anda seorang Bumiputera yang menjalankan perniagaan mikro dan memerlukan bantuan pembiayaan, Skim Pembiayaan Tekun Niaga mungkin menjadi pilihan yang sesuai untuk membantu anda memperkembangkan perniagaan anda.

Skim Pembiayaan Tekun Niaga memiliki syarat tambahan bahwa anda tidak boleh memiliki pinjaman perniagaan dengan institusi kewangan lain yang melebihi RM100,000. Tempoh bayaran balik pembiayaan ini berkisar antara 6 bulan hingga 10 tahun. Oleh itu, pastikan anda memenuhi syarat ini sebelum memohon Skim Pembiayaan Tekun Niaga untuk memastikan kesempatan anda untuk memperoleh pembiayaan.

Skim Pembiayaan Tekun Niaga menawarkan dua pilihan iaitu Skim Pembiayaan Kecil (SPK) antara RM10,000 hingga RM50,000 dan Skim Pembiayaan Sederhana (SPS) antara RM50,000 hingga RM100,000. Oleh itu, anda boleh memilih pilihan yang paling sesuai dengan keperluan pembiayaan perniagaan anda.

Syarat Skim Pembiayaan TEKUN Niaga

Untuk memohon Skim Pembiayaan Tekun Niaga, anda harus memenuhi syarat berikut:

 • Warganegara Malaysia (Bumiputera)
 • Berumur antara 18-60 tahun
 • Terlibat secara langsung atau separuh masa dalam perniagaan yang dijalankan
 • Memiliki pendaftaran SSM atau Lesen Perniagaan yang sah dari Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
 • Bebas dari tindakan kebankrapan
 • Syarikat harus 100% hak milik Bumiputera
 • Pembiayaan perniagaan sedia ada tidak boleh melebihi RM100,000
 • Had Modal Berbayar syarikat tidak boleh melebihi RM300,000. Pastikan bahwa anda memenuhi syarat-syarat ini sebelum memohon Skim Pembiayaan Tekun Niaga

Cara Untuk Memohon Skim Pembiayaan Tekun Niaga

Dokumen yang dibutuhkan untuk memohon pinjaman perniagaan melalui Tekun Nasional adalah:

 1. Borang permohonan perniagaan TEKUN (JPP/BORANG/02) - Borang permohonan perniagaan TEKUN adalah borang yang digunakan untuk memohon pembiayaan perniagaan melalui skim pembiayaan yang ditawarkan oleh TEKUN Nasional. Isi borang ini mungkin melibatkan maklumat peribadi, maklumat perniagaan, dan maklumat kewangan yang berkaitan dengan permohonan pembiayaan.

 2. Salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan (jika ada) - Salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan (jika ada) adalah salinan dokumen yang menunjukkan identiti individu yang memohon pembiayaan perniagaan TEKUN. Kad pengenalan ini biasanya diterbitkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) dan mengandungi maklumat seperti nama, tarikh lahir, jantina, dan lain-lain. Salinan ini diperlukan untuk memastikan identiti pemohon dan pasangan mereka adalah benar dan sah.

 3. Borang penzahiran kebenaran maklumat individu (JPP/BORANG/17) - Borang Penzahiran Kebenaran Maklumat Individu adalah borang yang digunakan untuk memverifikasi identiti dan maklumat pemohon pinjaman perniagaan TEKUN. Borang ini meminta pemohon untuk memberikan maklumat seperti nama, alamat, maklumat perbankan, dan sebagainya untuk memastikan bahawa maklumat yang diberikan adalah benar dan sah. Borang ini penting bagi memastikan bahawa pemohon memenuhi syarat dan terma yang ditetapkan oleh TEKUN Nasional untuk memohon pinjaman perniagaan.

 4. Salinan penyata akaun bank individu untuk 3 bulan terkini - Salinan penyata akaun bank individu adalah salinan rekod transaksi bank untuk 3 bulan terkini. Ini digunakan untuk membuktikan kedudukan kewangan individu dan memastikan bahawa mereka mempunyai kemampuan untuk membayar balik pinjaman.

 5. Salinan salah satu bil utiliti terkini (listrik, air, atau telepon) - salah satu bil utiliti terkini seperti elektrik, air, atau telepon merupakan salah satu dokumen yang diperlukan dalam permohonan pembiayaan perniagaan Tekun Nasional.


Jenis Pinjaman Yang Ditawarkan Oleh Tekun Nasional

Jenis Pinjaman Yang Ditawarkan Oleh Tekun Nasional

Tekun Nasional menawarkan beberapa jenis pinjaman untuk membantu usahawan kecil mengembangkan perniagaan mereka, antaranya adalah:

 1. Skim Pembiayaan Mikro ( SPM )
 2. Skim Pembiayaan Kecil (SPK)
 3. Skim Pembiayaan Sederhana (SPS)
 4. Kim Pembangunan Usahawan Masyarakat India (SPUMI)
 5. Skim Pinjaman Usahawan Veteran - Atm ( SPUV )

Produk pinjaman ini ditawarkan dengan terma dan syarat yang berbeza-beza, bergantung kepada jenis dan skala perniagaan serta keperluan pemohon.

1. Skim Pembiayaan Mikro ( SPM )

Skim Pembiayaan Mikro (SPM) adalah produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Tekun Nasional kepada usahawan mikro untuk membantu mereka membiayai perniagaan mereka. Ini adalah produk utama yang ditawarkan oleh pinjaman Tekun Nasional dan hanya terbuka kepada Bumiputera. Skim ini membolehkan usahawan memohon pinjaman dari RM1,000 hingga RM10,000 dengan tempoh bayaran balik sehingga 3 - 5 tahun. Syarat-syarat untuk memohon pinjaman termasuklah mempunyai pendaftaran SSM atau lesen perniagaan yang sah, bebas daripada tindakan kebankrapan, dan syarikat 100% hak milik Bumiputera.

Skim Pembiayaan Mikro (SPM) ditawarkan oleh Tekun Nasional:

 • Untuk warganegara Malaysia dan Bumiputera yang berumur 18-65 tahun.
 • Pinjaman yang ditawarkan adalah dari RM1,000 hingga RM10,000.
 • Bagi mendapatkan pinjaman ini, peminjam wajib membayar sumbangan pengurusan sebanyak 4% setahun dan simpanan wajib sehingga 5% setahun.
 • Pendaftaran perniagaan tidak diperlukan, tetapi lesen PBT (jika ada) harus dikemukakan.
 • Proses kelulusan dan penyaluran pinjaman dalam masa 7 hari dan dilakukan pada peringkat Kawasan.
 • Tempoh bayaran balik adalah sehingga 3-5 tahun dan akan dilakukan secara autodebit.
 • Perniagaan boleh sambilan atau sepenuh masa.
 • Usahawan hanya dibenarkan memohon satu pinjaman dalam satu masa dan wajib mengisi borang Maklumat Asas Perniagaan (JPP 06).
 • Peminjam juga wajib hadir Seminar/Kursus Asas Keusahawanan (SAK/KAK) dan membuat bayaran balik pinjaman di Pejabat TEKUN Kawasan atau melalui BSN, Maybank, Bank Rakyat, Agrobank, dan Pos Malaysia atau melalui Cek Tertunda Tarikh (jika ada)

2. Skim Pembiayaan Kecil (SPK)

Skim Pembiayaan Kecil (SPK) adalah tawaran pinjaman untuk usahawan mikro dan kecil. Pinjaman ini ditawarkan antara RM10,000 hingga RM50,000. Kriteria pemohon mestilah seperti berikut:

 • Pinjaman RM10,000 hingga RM50,000.
 • Warganegara Malaysia dan Bumiputera.
 • Umur 18 – 65 tahun.
 • Sumbangan Pengurusan 4% setahun dan simpanan wajib sehingga 5% setahun.
 • Perniagaan mestilah berdaftar dengan SSM.
 • Lesen PBT ( sekiranya ada ).
 • Tempoh kelulusan dan penyaluran pinjaman dalam masa 7 hari.
 • Kelulusan pinjaman di peringkat Kawasan.
 • Tempoh bayaran balik sehingga 5-7 tahun.
 • Penyaluran pinjaman secara autodebit.
 • Perniagaan sambilan atau sepenuh masa.
 • Usahawan hanya dibenarkan untuk mendapatkan satu pinjaman dalam satu masa.
 • Borang Maklumat Asas Perniagaan ( JPP 06 ) wajib diisi.
 • Wajib hadir Seminar / Kursus Asas Keusahawanan ( SAK / KAK ).
 • Peminjam WAJIB datang membuat bayaran balik pinjaman di Pejabat TEKUN Kawasan atau menerusi BSN, Maybank, Bank Rakyat, Agrobank dan Pos Malaysia atau menerusi Cek Tertunda Tarikh ( sekiranya ada ).

3. Skim Pembiayaan Sederhana (SPS)

Skim Pembiayaan Sederhana (SPS) merupakan salah satu skim pinjaman yang ditawarkan oleh TEKUN Nasional untuk membantu usahawan membiayai perniagaan mereka. Berikut adalah beberapa ciri utama Skim Pembiayaan Mudah:

 • Pinjaman RM50.000 hingga RM100.000.
 • Warganegara Malaysia dan Bumiputera.
 • Umur 18 – 60 tahun.
 • Terlibat secara langsung atau separuh masa dalam perniagaan.
 • Memiliki pendaftaran SSM atau Lesen Perniagaan dengan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang sah.
 • Bebas dari tindakan kebankrapan.
 • Syarikat 100% hak milik Bumiputera.
 • Pembiayaan perniagaan sedia ada tidak melebihi RM100,000.
 • Had Modal Berbayar syarikat tidak melebihi RM300,000.
 • Kelulusan pinjaman di peringkat Negeri.
 • Tempoh bayaran balik sehingga 6 bulan hingga 10 tahun.
 • Wajib mengikuti Seminar / Kursus Asas Keusahawanan (SAK / KAK).
 • Dokumen yang diperlukan: Borang Permohonan Perniagaan TEKUN, Borang Penzahiran Kebenaran Maklumat Individu, Salinan Kad Pengenalan pemohon dan pasangan (jika ada), Salinan Penyata Bank Individu untuk 3 bulan terkini, dan Salinan salah satu Bil Utiliti terkini (listrik, air, atau telepon).

4. Kim Pembangunan Usahawan Masyarakat India (SPUMI)

Skim Pembangunan Usahawan Masyarakat India (SPUMI) adalah skim pinjaman yang ditawarkan oleh TEKUN Nasional kepada usahawan masyarakat India di Malaysia. Tujuannya adalah untuk membantu membangunkan usahawan India dengan memberikan pembiayaan bagi memajukan perniagaan mereka. Skim ini memberikan pembiayaan antara RM1,000 hinggga RM100,000 dan syarat-syarat kelayakan tertentu yang perlu dipenuhi oleh pemohon.

5. Skim Pinjaman Usahawan Veteran - Atm ( SPUV )

Skim Pinjaman Usahawan Veteran-Atm (SPUV) adalah salah satu jenis pinjaman yang ditawarkan oleh TEKUN Nasional. Ini khusus untuk veteran atau atlet terlatih yang ingin memulai atau mengembangkan perniagaan mereka. Pinjaman ini boleh mencapai RM1,000 hingga RM50,000 dengan tempoh bayaran balik sehingga 5 tahun. Warganegara Malaysia dan Bumiputera sahaja yang layak memohon. Terdapat syarat dan keperluan lain yang perlu dipenuhi sebelum memohon pinjaman ini.

akhir kata: Peminjam TEKUN akan dilindungi melalui Insurans Pinjaman dan Insurans Hayat & Kemalangan sepanjang tempoh pinjaman. Ini membantu melindungi peminjam dan keluarga mereka daripada situasi yang tidak diingini seperti kemalangan, penyakit atau kematian. Insurans ini menjamin bahawa peminjam tidak akan dibebani dengan tanggungjawab kewangan yang berat sekiranya berlaku situasi yang tidak diingini seperti yang dinyatakan.

Catatan: Syarat ini mungkin boleh berubah dari masa ke masa dan mungkin berbeza bagi setiap skim pembiayaan yang ditawarkan oleh pinjaman TEKUN Nasional.

Baca Seterusnya: Pinjaman Tekun Online - Terma & Syarat Bantuan

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url