Translate

SYARAT PINJAMAN TEKUN ONLINE UNTUK PENIAGA KECIL

 Pinjaman Tekun adalah pinjaman yang ditawarkan oleh Koperasi Kredit Tekun Nasional Berhad (Tekun Nasional), yang merupakan sebuah badan kerajaan yang ditubuhkan untuk membantu peniaga mikro dan kecil di Malaysia. Pinjaman ini ditujukan untuk membantu usahawan mikro dan kecil membiayai perniagaan mereka dan meningkatkan kualiti hidup mereka.

Cara Memohon Pinjaman Tekun

Pinjaman untuk peniaga kecil lulus online adalah sebuah produk pinjaman yang ditawarkan oleh beberapa institusi kewangan, seperti bank dan koperasi, untuk membantu peniaga kecil di Malaysia dalam meningkatkan perniagaan mereka. Pinjaman ini dijangka dapat diluluskan dengan cepat dan dibayar secara elektronik ke dalam akaun bank pelanggan.

syarat pinjaman tekun online


Untuk memohon pinjaman ini, seseorang perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh institusi kewangan tersebut, seperti mempunyai pendapatan yang stabil dan boleh dibuktikan, mempunyai nombor telefon yang aktif dan alamat e-mel yang sah, serta mempunyai akaun bank yang sah di Malaysia.

Dokumen yang diperlukan termasuk salinan IC, slip gaji, penyata bank dan dokumen perniagaan. Anda perlu memberikan maklumat yang tepat dan terkini untuk memastikan permohonan anda diterima dan diproses dengan cepat.

Permohonan dapat dibuat secara online melalui laman web institusi kewangan atau melalui aplikasi yang disediakan. Setelah permohonan diluluskan, anda akan dihubungi oleh pihak institusi kewangan untuk menandatangani perjanjian pinjaman dan membuat bayaran deposit yang diperlukan. Kemudian wang pinjaman akan dibayar ke dalam akaun bank anda.

Pinjaman ini adalah cara yang mudah dan cepat untuk mendapatkan wang tunai yang diperlukan untuk meningkatkan perniagaan anda. Pastikan bahawa anda membaca dan memahami syarat dan terma sebelum memohon pinjaman dan pastikan anda memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh institusi kewangan tersebut.

Pinjaman Tekun ditawarkan dalam pelbagai jenis dan jumlah, bergantung kepada keperluan dan kelayakan pelanggan. Beberapa jenis pinjaman yang ditawarkan termasuk pinjaman modal kerja, pinjaman peniaga, pinjaman perniagaan, pinjaman konsumer dan pinjaman koperasi.

Untuk memohon pinjaman Tekun, seseorang perlu menjadi anggota Koperasi Kredit Tekun Nasional Berhad dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Tekun Nasional. Dokumen yang diperlukan termasuk salinan IC, slip gaji, penyata bank dan dokumen perniagaan.

Pastikan bahwa anda membaca dan memahami syarat dan terma sebelum memohon pinjaman. Dan pastikan anda memiliki pendapatan yang stabil dan boleh dibuktikan serta memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Tekun Nasional.

Untuk memohon pinjaman dari Tekun Online, seseorang perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

 • Warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas.

 • Mempunyai pendapatan yang stabil dan boleh dibuktikan.

 • Mempunyai nombor telefon yang aktif dan alamat e-mel yang sah.

 • Mempunyai akaun bank yang sah di Malaysia.

 • Memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan oleh Tekun Online.

 • Mempunyai dokumen yang diperlukan, seperti salinan IC, slip gaji dan penyata bank.

Pastikan bahwa anda membaca dan memahami syarat dan terma sebelum memohon pinjaman. Anda perlu memberikan maklumat yang tepat dan terkini untuk memastikan permohonan anda diterima dan diproses dengan cepat.

Syarat Permohonan Pinjaman Tekun 

 1. Pinjaman Tekun adalah pembiayaan yang ditawarkan oleh Syarikat Pembiayaan untuk peniaga kecil dan usahawan.
 2. Pinjaman Tekun boleh digunakan untuk keperluan modal kerja, pembelian peralatan, atau untuk memperluas skala perniagaan.
 3. Peniaga perlu mempunyai perniagaan yang berdaftar dan beroperasi secara sah di Malaysia.
 4. Peniaga perlu mempunyai pendapatan bulanan yang mencukupi untuk membayar ansuran pinjaman.
 5. Peniaga perlu mempunyai tempoh beroperasi yang cukup, biasanya sekurang-kurangnya 6 bulan.
 6. Peniaga perlu menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti salinan kad pengenalan, salinan sijil perniagaan, dan penyata kewangan perniagaan.
 7. Peniaga perlu memberikan maklumat yang benar dan tepat dalam permohonan pinjaman dan dokumen-dokumen yang diperlukan.
 8. Peniaga perlu bersedia untuk dihubungi oleh Syarikat Pembiayaan untuk tujuan pengesahan maklumat dan proses pembiayaan.
 9. Pinjaman Tekun memerlukan penjamin yang sah dan boleh dipercayai.
 10. Peniaga perlu memastikan bahawa dia/dia memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan oleh Syarikat Pembiayaan untuk memohon Pinjaman Tekun.

Tekun Pinjaman Lulus Segera Online

Tekun Pinjaman Lulus Segera Online


Tekun pinjaman lulus segera online adalah salah satu produk pinjaman yang ditawarkan oleh Koperasi Kredit Tekun Nasional Berhad (Tekun Nasional). Ini adalah pinjaman yang ditujukan untuk membantu usahawan mikro dan kecil di Malaysia dalam meningkatkan perniagaan mereka. Pinjaman ini dijangka dapat diluluskan dengan cepat dan dibayar secara elektronik ke dalam akaun bank pelanggan.

Untuk memohon pinjaman tekun lulus segera online, seseorang perlu menjadi anggota Tekun Nasional dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Beberapa syarat yang perlu dipenuhi termasuk mempunyai pendapatan yang stabil dan boleh dibuktikan, mempunyai nombor telefon yang aktif dan alamat e-mel yang sah, dan mempunyai akaun bank yang sah di Malaysia.

Dokumen yang diperlukan termasuk salinan IC, slip gaji, penyata bank dan dokumen perniagaan. Anda perlu memberikan maklumat yang tepat dan terkini untuk memastikan permohonan anda diterima dan diproses dengan cepat.

Setelah permohonan diluluskan, anda akan dihubungi oleh pihak Tekun Nasional untuk menandatangani perjanjian pinjaman dan membuat bayaran deposit yang diperlukan. Kemudian wang pinjaman akan dibayar ke dalam akaun bank anda.

Ini adalah cara yang mudah dan cepat untuk mendapatkan wang tunai yang diperlukan untuk meningkatkan perniagaan anda. Pastikan bahawa anda membaca dan memahami syarat dan terma sebelum memohon pinjaman dan pastikan anda memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Tekun Nasional.

 1. Borang permohonan pembiayaan loan mikro kredit online untuk peniaga kecil boleh didapati dari laman web Syarikat Pembiayaan atau dari pejabat-pejabat Syarikat Pembiayaan yang berdekatan dengan lokasi peniaga.
 2. Peniaga perlu menyediakan maklumat peribadi seperti nama, nombor kad pengenalan, alamat, nombor telefon dan emel.
 3. Peniaga juga perlu menyediakan maklumat mengenai perniagaan seperti nama syarikat, alamat premis, jenis perniagaan, tempoh beroperasi dan pendapatan bulanan.
 4. Peniaga perlu menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti salinan kad pengenalan, salinan sijil perniagaan, dan penyata kewangan perniagaan.
 5. Peniaga perlu memastikan bahawa perniagaan yang dikelolanya berdaftar dengan pihak berkuasa yang berkenaan dan mempunyai lesen yang sah.
 6. Peniaga perlu memastikan bahawa perniagaan yang dikelolanya tidak dalam kesusahan kewangan atau dalam proses pemulangan hutang.
 7. Peniaga perlu memastikan bahawa dia memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan oleh Syarikat Pembiayaan seperti jumlah pendapatan yang diperlukan dan tempoh beroperasi perniagaan.
 8. Peniaga perlu membuat bayaran yuran permohonan sekiranya diperlukan.
 9. Peniaga perlu memberikan maklumat yang benar dan tepat dalam borang permohonan dan dokumen-dokumen yang diperlukan.
 10. Peniaga perlu bersedia untuk dihubungi oleh Syarikat Pembiayaan untuk tujuan pengesahan maklumat dan proses pembiayaan.

Kelebihan Pinjaman Tekun

proses permohonan pinjaman Tekun dapat dilakukan secara online melalui laman web Tekun Nasional atau melalui aplikasi yang disediakan. Ini memudahkan pelanggan untuk memohon pinjaman dari mana sahaja dan pada bila-bila masa. Proses permohonan juga dijangka dapat diluluskan dengan cepat, sekiranya pelanggan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan memberikan maklumat yang tepat dan terkini.

Kelebihan Pinjaman Tekun adalah sebagai berikut:

 1. Proses permohonan yang mudah dan cepat: Proses permohonan pinjaman Tekun dapat dilakukan secara online dan dijangka dapat diluluskan dengan cepat.

 2. Kelayakan yang lebih rendah: Pinjaman Tekun ditujukan untuk usahawan mikro dan kecil yang mungkin tidak memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan oleh bank konvensional.

 3. Pinjaman yang fleksibel: Pinjaman Tekun ditawarkan dalam pelbagai jenis dan jumlah, bergantung kepada keperluan dan kelayakan pelanggan.

 4. Konsultasi perniagaan percuma: Pelanggan yang memohon pinjaman Tekun akan menerima konsultasi perniagaan percuma dari pakar Tekun.

 5. Bantuan teknikal: Pinjaman Tekun juga menyediakan bantuan teknikal kepada pelanggan dalam membuat keputusan perniagaan yang tepat.

 6. Pinjaman yang boleh diperbaharui: Pelanggan yang membayar balik pinjaman tepat pada masanya boleh memohon untuk pinjaman baru dengan kadar faedah yang lebih rendah.

 7. Pengurusan pinjaman yang baik: Pihak Tekun akan terus mengawasi pelanggan yang memohon pinjaman dan memberi nasihat bagi memastikan pembayaran pinjaman dilakukan dalam tempoh masa yang ditetapkan.

 8. Pinjaman yang diperuntukkan kepada peniaga-peniaga kecil yang mempunyai usaha yang sah.

 9. Proses permohonan yang sederhana.

 10. Pinjaman yang boleh digunakan untuk berbagai tujuan, seperti modal kerja, pembelian alat kerja dan peralatan, pembelian tanah atau pembelian premis.

Pinjaman Tekun untuk peniaga kecil yang diluluskan secara online adalah salah satu cara bagi peniaga kecil di Malaysia untuk mendapatkan kewangan yang diperlukan untuk meningkatkan perniagaan mereka. Ini dijangka akan diluluskan dengan cepat dan dibayar ke dalam akaun bank pelanggan secara elektronik.
Syarat - syarat untuk mendapatkan pinjaman Tekun ini mungkin termasuk mempunyai perniagaan yang stabil dan cemerlang, serta memenuhi syarat-syarat kewangan yang ditetapkan oleh institusi kewangan yang menawarkannya.

Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url